Reconeixement de GalArt a Tomàs Torras


RECONEIXEMENT DE LA REVISTA GALART A TOMÀS TORRAS I LA SEVA OBRA.